Общи условия

Общи условия

Наемане на яхта
След писмено потвърждение на резервацията, плащането трябва да бъде направено, както следва:
50 % до 3 дни след потвърждение на резервацията;
50 % не по-късно от 45 дни преди датата на чартъра.
Ако до 3 дни не получим плащане от Ваша страна, резервацията автоматично ще се анулира.
В цената за наемане на яхта е включено определено оборудване, посочено за всеки модел поотделно, спално бельо,  хавлиени кърпи, както и  пристанищните такси от мястото на отплаване .
Осъществяването на чартъра е възможно само и единствено, ако всички суми бъдат заплатени на точно определените дати. При невъзможност от Ваша страна да доплатите останалата част от сумата ( до 45 дни преди датата на чартъра), Плавай.БГ има правото да отмени чартъра и да задържи внесената до момента сума от 50 %. С потвърждението на резервацията, Клиентът се съгласява с описаните тук Общи условия за наемане на яхта.
Допълнителни екстри като шкипер,  хостеса, готвач, крайно почистване, трансфери, гориво и др. не са включени в цената и ще бъдат таксувани спрямо приложената ценова листа за всеки модел поотделно. Те трябва да бъдат посочени и потвърдени писмено при потвърждаване на резервацията. Трябва да бъде изпратен списък на екипажа, както и точен час на пристигане, не по-късно от една седмица преди датата на чартъра. Допълнителните екстри, запазени от Клиента предварително, за всяка една от нашите бази, следва да бъдат платени в брой преди отплаването. Това е единствената приета процедура. Ако бъдат заплатени с кредитна карта, тогава ще има 5% допълнителна такса.
Трансфери от летището до пристанището могат да бъдат организирани след запитване. Цените са в зависимост от разстоянието. За повече информация моля да се свържете с нас. След предварителна заявка и запитване, може да бъде доставена и храна на борда. Резервации за хотели, наемане на автомобил, билети за фериботи и др. също могат да бъдат предоставени.
Туристичеките такси на човек/ на ден следва да бъдат платени в брой след потвърждение броя на гостите на пристанището.


Отказ от чартъра
В случай на отказ, по каквато и да е причина, Клиентът  е длъжен да уведоми писмено Плавай.БГ. Компанията има правото да калкулира такса за отказ или да задържи първоначалното плащане от 50 % в зависимост от датата на резервацията и датата на отказ от наемане на яхта както следва:
За резервации, отменени до 90 или повече дни преди датата на отплаване –250 евро такса;
За резервации, отменени между 90 - 60 дни преди датата на отплаване – 30 % задържане от първоначално преведената сума;
За резервации, отменени между 60 – 30 дни преди датата на отплаване – 50 % задържане от първоначално преведената сума;
За резервации, отменени между 30 – 0 дни преди датата на отплаване – 100 % задържане от първоначално преведената сума;
Ако отмяната се дължи на обективни причини (смърт на член на семейството, тежка травма, война или др.) изплатената авансова вноска не се връща, но Плавай.БГ следва да предостави Яхтата на Клиента на негово разположение за друг свободен период от време или в рамките на друг сезон.

Депозит и застраховки
Преди отплаване, Клиентът трябва да плати депозит в брой или с кредитна карта ( Visa, Master Card ), описан в ценовата листа на всеки модел поотделно. Депозита е задължително условие при наемане на Яхта.
След края на чартъра екипажа ще направи проверка на яхтата. При наличие на някакви щети или открити загуби от оборудването на яхтата, еквивалентната стойност на поправката или поръчката на загубената вещ/и, ще бъде приспадната от депозита. Ако няма никакви повреди, щети и загуби на яхтата депозита следва да бъде върнат в пълния му размер.
Лични вещи на гостите не са застраховани и при евентуална загуба или щета на някои от тях, Клиентът няма право да търси застрахователна компенсация за това.
Повреди на двигателя и/ или на платната, повреди на оборудването или техни загуби, причинени по вина на Клиента, следват да бъдат платени от депозита. Ако има щети, причинени вследствие на плаването, Клиента е длъжен да информира незабавно Плавай.БГ, да уведоми за случая на съответното пристанище и да напише подходящ доклад с цел предаването му на застрахователите. Клиента трябва да плати всички такси.
Всякакви искове могат да бъдат предявявани до 14 дни след края на чартъра, но само и единствено, ако клиента се е свързал предварително с някой от служителите на Плавай.БГ, за да ги уведоми за проблема по време на неговия/ нейния чартър. В противен случай няма да бъдат приемани никакви искове.

Пристигане (check-in)
Чартирането на яхтата започва в събота от 17.00 часа. Клиентът трябва да представи оригинален документ / ваучер с всички необходими лични данни /, както  и периода на чартиране. Яхтата се предоставя с пълни резервоари за гориво и вода и се очаква да бъде върната в същото състояние. По време на приемане на яхтата ще получите кратък инструктаж. Клиентът ще направи оглед на инвентара и състоянието на лодката, след което ще се подпише протокол.

Напускане ( check-out)
Освобождаването на яхтата е в събота до 9.00 часа. Задължително е връщането на яхтата в пристанищната й база в петък до 18.00 часа и пренощуването й там.
След завършване на чартъра, следва да бъде направена проверка на резервоара за гориво и вода. Ако някои от тях не са пълни, следва да бъде задържана съответната сума от депозита. Клиентът е задължен да върне яхтата с изпразнени резервоари за задържане. Ако яхтата не бъде върната на пристанището, както е упоменато в сключеното споразумение, Клиентът ще заплати всички такси за трансфера на яхтата до съответното пристанище, както и глоба за забавянето ( ако има такова).
Всяко забавяне на обратното предаване на яхтата, в резултат на атмосферни условия, не се признава, за това е необходимо по време на последните 24 часа от периода на чартиране, яхтата да бъде на достатъчно разстояние от чартърната база. Всяко закъснение по-дълго от един час се таксува двойно от цената на ден, поемат се и всички разходи, произтичащи от невъзможността да се предаде яхтата на следващ Клиент.
Ако връщането на яхтата е по-късно от упоменатото време в договора за чартър, Клиента ще трябва да заплати следните такси, които могат да бъдат задържани директно от депозита:
За закъснение до 4 часа 10 % от сумата на седмица;
За закъснение до 10 часа, Клиента трябва да заплати 20 % от седмичния наем;
За закъснение повече от 10 часа и за всеки нов ден закъснение, Клиента трябва да заплати 30 % от цялото плащане.
Ако Клиентът желае по някаква причина да удължи престоя си на борда, задължително трябва да уведоми Плавай.БГ. След проверка дали яхтата е свободна след този период, ще бъде направена новата необходима документация (такси за допълнителни дни, списък на екипажа, разрешения и т.н.).

Задължения на „Плавай.БГ“
Плавай.БГ гарантира, че яхтата ще бъде налична на уговорената дата и в добро състояние - изчистена и готова за плаване, с оборудването, описано в договора за чартър. Ако Плавай.БГ няма възможност да даде същата яхта, както е упоменато в подписания между страните договор, компанията има право да даде на Клиента яхта със същия брой кабини и легла, без каквито и да е било претенции свързани с  плащането. Ако Плавай.БГ не е в състояние да предостави на Клиента друга яхта до 24 часа, Клиента има правото да се откаже от договора и цялата изплатена сума ще му бъде върната.


Задължения на Клиента
Да приеме наемането на шкипер ( задължилно условие );
Да не преотдава плавателния съд на трета страна;
Да не превозва хора или продукти с търговска цел или криминална цел ( опиат или нарткотични вещества) ;
Да не приема повече пасажери на лодката от изрично споменати в листа на екипажа;
Клиента гарантира, че е солидарно отговорен за всички членове на екипажа;
Клиентът трябва да запази списъка на екипажа и сертификата за регистрация, заедно с документацията на яхтата по време на целия чартърен период;
Да уведоми Плавай.БГ, ако има промени, свързани с броя на екипажа по време на чартърния период;
да спазва законите на страната домакин;
да не участва в състезания и регати без предварително писмено съгласие на Плавай.БГ;
да не управлява плавателния съд под влиянието на алкохол или наркотици;
да върне яхтата почистена и подредена;
Клиента незабавно трябва да информира представител на Плавай.БГ следвайки техните инструкции в случай на повреда или главна авария;
Да не напуска пристанището, ако се очакват ветрове със сила по-голяма от 25 възела или в случай, че пристанищните власти са издали забрана за напускане на пристанището;
Да планира внимателно маршрута си, така че 2 дни преди приключване на чартъра, плавателния съд трябва да бъде ситуиран приблизително на 40 морски мили разстояние от пристанището, където трябва да се върне;
В случай на лошо време Клиента трябва да информира представител на Плавай.БГ за точното местоположение на плавателния съд;
Да не се обвързва с рибарски и подводни дейности, в случай че няма валиден лиценз;
В зависимост от метеорологичните условия, да се избягва излишно напрежение на мачтата, платната и въжетата;
Не се допуска качването на домашни любимци ( кучета, котки, птици и др.) на борда без писмено съгласие от страна на Плавай.БГ;
Да изчисти резервоарите за задържане в открито море, но на не по-малко разстояние от 1 морска миля от най-близката земя;
Да не се качва на борда с твърд куфар ( препоръчително е багажи тип „сак“);
Забранено е качването на борда с обувки с токчета.


Клиента се съгласява да се грижи за яхтата и да я управлява и навигира спрямо правилата на съответната държава, където плава. Яхтата няма да бъде преотдавана за ползване на трети страни и следва да я върне спрямо уговорените в договора условия.


Всички споразумения и промени следва да бъдат направени писмено и да бъдат приети от двете страни. Всички спорове следват да бъдат разрешавани по мирен път и евентуално не разрешимите проблеми, ще бъдат отнесени до юрисдикцията на съответния съд в държавата по местостоянка на всеки един плавателен съд.